Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


336. Marie Mizi Franzos

DALARÖ den 30/3 XVIII

Kära Fröken Franzos! Det var då förfärligt roligt att ändtligen en gång få ett ord ifrån Er! Den mildaste tydningen på Er långa tystnad var att Ni helt och hållet glömt bort oss – och den var redan smärtsam. Men kanske komma icke alla brev fram. Jag skulle nästan tro det, ty då Ni i detta brev (ett kort utan datum) säger att Ni nu får korrektur, så har Ni väl antagligen i ett föregående brev sagt att Ni fått ett förlag – men därom vet jag intet! Vilket förlag? Min svåger Pelle är mycket riktigt hos Reinhardt,[1] men som han torde komma hit på besök i maj, är det kanske bäst att vi vänta till dess. Så får jag personligen resonera med honom. Kunde Ni få ”Herr Sleeman kommer”[2] tryckt i någon tidskrift, så vore det ju mycket bra. Kan väl näppeligen tänkas hindra ett sceniskt uppförande, snarare tvärtom. Vill Ni vara snäll och laga att förlaget sänder mig ett ex. av boken?

Här är allting ganska tråkigt och vi skulle gärna vilja tillbringa nästa vinter i Schweiz, om det ej blir för svårt att få pass. Möjligen får jag upp en ny komedi på Intiman[3] i Stockholm och stannar väl i så fall där tils premiären är över. I alla händelser tillbringa vi hela sommaren på vår lilla ö i havsbandet och adressen förblir således till den första september Dalarö.

Ni nämner icke ett ord om, hur Ni och Er fru Mor må? Vi hoppas bra! Vad det vore roligt att få träffa Er någon gång som förr i ”den gamla goda tiden”! När var det vi sist träffades? 1912? En mycket het sommar vill jag minnas; och en mycket vacker afton där ute vid Lahmans sanatorium.[4] Tre ting äro vissa så att minst en gång till måste vi ovillkorligen mötas!

Stina hälsar Er hjärtligen och jag ber Er framföra bådas vår vördnad för Er fru Mor!

Er

Hjalmar Bergman

Fick Ni någonsin min sista bok, ”Mor i Sutre” och vad tyckte Ni om den? Nu samlar jag mina krafter till etwas grossartiges och naturligtvis noch nie dagewesenes![5] (Som man säger på svenska!)

Oj, oj, oj![6]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Se brev 328 till Mizi Franzos den 20/11 1917, not 4.

[2] Mizi Franzos översatte Herr Sleeman kommer (Herr Sleeman kommt) och En skugga (Ein Schatten). De utgavs i en volym först 1934 på Verlag u. Vertrieb G. m. b. H. i München.

[3] Komedin Ett experiment skrevs i november 1917 och hade premiär på Nya Intima teatern den 8/1 1919 och gick 22 gånger.

[4] Lahmans sanatorium. Se brev 152 till Mizi Franzos den 2/7 1911, not 5.

[5] ty., fritt översatt: något storartat, hittills aldrig skådat.

[6] Syftar på förarbetena till romanen En döds memoarer.

Personer:

Franzos, Marie Mizi (66)
Lahmann, Heinrich (4)
Lindberg, Per (80)
Reinhardt, Max (13)

Verk:

En döds memoarer, roman (15)
En skugga, drama (16)
Ett experiment, drama (9)
Herr Sleeman kommer, drama (18)
Mor i Sutre, roman (11)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA