Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


339. Tor Bonnier

Segelholmen den 3/6 XVIII

Kära Tor! Tack för hjälpen med Östrup![1] Efter en genomläsning av den uteslutna sagan måste jag oförbehållsamt underskriva Burtons omdöme – frånsedt några rätt roliga poänger som dock på grund av oanständighet måst rätt grundligt beskäras är sagan hårresande långtrådig. Om Ni inte ändrat åsikt, stå vi väl således fast vid uteslutningen. Hos Östrup[2] finner jag ett rätt anförbart skäl: att sagan som i stil och innehåll betydligt skiljer sig från de övriga, med största säkerhet ej tillhört den ursprungliga T.o.e.N.-kretsen utan senare insk[j]utits som ersättning för förlorade sagor. Emellertid tycker jag det är bäst att göra minsta möjliga väsen av saken, varför jag helt enkelt vid avbrottet fogar en not med skälen. Eller vad tycker Du?

Hej! Och måtte det bli regn!

Din

HjB

Bifogar här noten. Finner Du den tillfyllestgörande så var snäll och giv papperet åt vederbörande i tryckeriet. Korr. avsändes nämligen samtidigt. Jag bombarderas med tidningsurklipp där fullständigheten prisas. Fan anamma! Men det ger vi välan tusan?

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Johannes Østrup (1867–1938), dansk orientalist. Brevet handlar om Bergmans arbete med översättningen av Tusen och en natt efter Richard Burtons engelska översättning. Se brev 332 och 334 till Tor Bonnier den 6/2 1918, not 2, resp. den 11/3 1918.

[2] Namnet är delvis överkorsat med bläck och korrigerat till Östrup.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Burton, Richard Francis (5)
Østrup, Johannes (1)

Verk:

Tusen och en natt, översättning (8)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA