Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


348. Per Lindberg

stockholm 12/11 [1918][1]

augusta kommer morgon min komedi medio december[2] tack brev = ex officio =

hjalmar bergman

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Telegrammet är adresserat till doktor lindberg lorensbergsteatern gbg.

[2] Telegrammet avser dels svärmodern Augusta Lindberg, som tydligen skulle besöka sin son i Göteborg, dels manuskriptet till Lodolezzi sjunger, som skulle uppföras på Lorensbergsteatern i Göteborg. Pjäsen hade premiär den 20/2 1919 och gick sex gånger. Se brev 361 till Per Lindberg den 20/2 1919, not 1.

Personer:

Lindberg, Augusta (97)
Lindberg, Per (80)

Verk:

Lodolezzi sjunger, drama (14)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA