Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


35. Augusta Lindberg

[Örebro dec.1904]

Först tack för porträttet! Det var bra. – Sen tack för de vänliga hälsningarna! Jag ber att få hälsa detsamma till Tante, Farbror, Stina, Greta och de något yngre barnen. Och härvid understödes jag kraftigt af föräldrar etc.

Till sist ett stort tack för hela året!!

Tantes tillgifne

Hjalmar Bergman

Författaren läser korrektur.[1] Någon belöning skall man ju ha för flit och godt uppförande. – Tante var den första, som titulerat mig f. Jag tänkte med en viss ängslan på honom, som stal en gris och sedan fick heta Svinhufvud till evig tid. Ske alltså?

Maskinskrivet brevkort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Brevkortet är tryckt med anledning av Oscar II:s 25-årsjubileum som Sveriges konung 1897.


[1] Åsyftar korrekturet till dramat Maria, Jesu moder, som utkom i februari 1905.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Lindberg, August (63)
Lindberg, Augusta (97)
Lindberg, Karin (9)
Lindberg, Per (80)

Verk:

Maria, Jesu moder, drama (28)

Adressat:

Lindberg, Augusta (36)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA