Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


351. Olga Raphael-Linden och Gustaf Muck Linden

Liljeholmen den 11/12 XVIII

Kära Olga och Muck!

Har genom Pelle hört att Muck i dagarna återvänder till sin teater,[1] stark som en liten björn hoppas jag!, ō till firande av denna glada tilldragelse sänder jag därför i dag eller i morgon

 1)  en tjock roman i 2 delar[2]

 2)  ”     ”      pjes i 3 akter[3]

Jag skulle ju gärna vilja tillfoga lite fläsk, russin ō mandel ō glögg för att få till stånd en verklig Lusse-låda men se det –  !![4]

Vad nu pjesen beträffar så går den verkligen något i den söta genren ō kan kanske ersätta krakmandel. Icke förty tror jag nästan att Olga skulle kunna bli intresserad av rollen. Vi få ju se.

Må nu godt båda två ō skriv några ord sen Ni tagit del av pjesen!

Stina hälsar!

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Gustaf Muck Linden tvingades efter spelåret 1918–1919 lämna sin tjänst som chef för Lorensbergsteatern. Hans efterträdare blev den unge Per Lindbeerg. Det var ett chefsbyte som innebar en övergång från en traditionell, psykologisk-realistisk repertoar till en mer modernistisk och experimenterande.

[2] Romanen En döds memoarer, som i originalupplagan gavs ut i två delar.

[3] Komedin Lodolezzi sjunger, skriven den 15–28 november 1918, som senare kom att uppföras på Lorensbergsteatern i Per Lindbergs regi.

[4] Ordet det understruket med dubbla streck.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Lindberg, Per (80)
Linden, Gustaf Muck (98)
Raphael-Linden, Olga (34)

Verk:

En döds memoarer, roman (15)
Lodolezzi sjunger, drama (14)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck och Olga (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA