Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


354. Algot Ruhe

[Liljeholmen] 20/12 XVIII

Broder Mæcenas![1] Heder och tack för honoraret[2]  städse välkommet ō i dessa tider av akut julklappsinflammation välkommet i superlativum.

Därest vi ej skulle träffas de närmaste dagarna, önskar jag Dig en lindrig jul  och Din grabb en glad!

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Mæcenas alluderar på den förmögne romaren Gajus Clinius Mæcenas (död år 8 f.Kr.) vän och rådgivare åt kejsar Augustus och generös gynnare av samtida skalder som Horatius och Vergilius. Av namnet kommer ordet mecenat.

[2] Brevet är av intresse eftersom det definitivt knyter Hjalmar Bergman som författare till en artikel med den beska vidräkningen ”Dramatiska teaterns vanvård. Avslöjanden av en sakkunnig”, tryckt i julnumret 1918 av tidskriften Cyrano, vars redaktör Algot Ruhe var.

Personer:

Horatius, romersk skald (3)
Mæcenas, Gajus Clinius (1)
Ruhe, Algot (43)
Vergilius, romersk skald (3)

Verk:

Dramatiska teaterns vanvård, kåseri/kritik (3)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA