Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


356. Hans Larsson

Liljeholmen, Julaftonen 1918

Käre herr Professor![1] Som en rätt israelit har jag traskat omkring någon tid i öknen, knorrande mot Gud ō människor. Och si! det föll manna från himlen. Detta är icke en hyperbol[2] utan en blek, beskedlig bild. Men det kan Ni sannolikt ej förstå.

Nog av, jag hörde en människas stämma, en klok, god människas röst. Vet Ni,

 vad Ni gav mig? Lugn. Och vet Ni hur? Jag hörde dessa ord: ”Han söker; kanske har han ingenting funnit. Men han söker.”

Spegelbilden, vår bild i en klok, god medmänniskas ögon är det enda, som ger oss vinddrivna lugn. Låt vara endast för en natt, julnatten kanske. Men den natten står sällsamt stram och mild i en holländares liv, långa liv.[3]

Er

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Lunds universitetsbibliotek.


[1] Den 22/12 1918 sände Hans Larsson Bergman ett exemplar av sin recension av romanen En döds memoarer, införd i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning den 16/12 1918. Titeln till artikeln, ”Om alla själar äro en och samma?”, anknyter till en tankegång i den grekiske nyplatonikern Plotinos (204–270) filosofi, som ville se varje människosjäl som del i en enda stor världssjäl. Sambandet mellan dennes åskådning och Bergmans roman fann Hans Larsson däri, att båda söker ”förbindelsebanorna inåt, så att säga, till ett centrum, där människor mötas och känna igen sig”. Tolkningar av existentiella problem, inte minst aktualiserade genom Första världskriget, hade fört mentor och lärling mycket nära varandra.

[2] hyperbol, retorisk term, överdriven metafor.

[3] Bergman alluderar här på den välkända mytiska berättelsen om Den flygande holländaren, en skeppare som till straff för sina illdåd dömts till att utan rast och ro segla runt på haven utan att nå någon hamn. Richard Wagner (1813–1883) behandlar temat i sin opera Den flygande holländaren, vilken för första gången uppfördes i Dresden 1843.

Personer:

Larsson, Hans (47)
Plotinos, grek. filosof (1)
Wagner, Richard (9)

Verk:

En döds memoarer, roman (15)

Adressat:

Larsson, Hans (22)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA