Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


358. Hans Larsson

[Liljeholmen] 31/12 XVIII

I det jag tackar Eder för det gågna året, än en gång för sommarens ”Idéer”[1] och än en gång för Edra ord nu nyss – klara, vackra ord i decembertjockan![2] – ber jag att få önska Er allt godt under anno 1919.

Eder tillgivne

Hjalmar Bergman

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Lunds universitetsbibliotek.


[1] Hans Larssons Idéerna i Stabberup. Se brev 338 till Hans Larsson den 3/6 1918.

[2] Hans Larssons recension av En döds memoarer publicerades i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning den 16/12 1918. Se brev 356 till Hans Larsson den 24/12 1918.

Personer:

Larsson, Hans (47)

Verk:

En döds memoarer, roman (15)

Adressat:

Larsson, Hans (22)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA