Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


359. Tor Bonnier

Djupvik den 29/1 XIX

Kära Tor! Heder ō tack för förskottet! Jag närsluter ett interimskvitto,[1] för den händelse, jag skulle döden dö.

Än så länge fröjdar jag mig emellertid åt livet på Djupvik,[2] som är mycket angenämt!

Din vän, svåger ō inhysing

HjB

Korrektur har ej kommit.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Förskott på översättningsarvodet för Guglielmo Ferreros (1871–1942) historiska verk Grandezza e Decadenza di Roma i fem band, 1902–1907. Ferrero var historiker, journalist och ekonom. Bergman kom att genomföra översättningen av de fyra första delarna med titeln Rom dess storhet och förfall.

[2] Bergmans bodde denna vinter tidvis i familjen Tor Bonniers sommarvilla på Dalarö.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Ferrero, Guglielmo (17)

Verk:

Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall, översättning (16)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA