Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


363. Erik Lagerkrans

Liljeholmen 5/3 XIX

H. Herr Erik Lagerkrans

Stockholm

Bäste herr Lagerkrans, jag återsänder härmed kontraktet vederbörligen undertecknadt – förlåt dröjsmålet![1] Det begärda bidraget till Månadshäftena[2] kan jag tyvärr ej lämna förrän i medio av nästa månad men hoppas då hava det färdigt.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Erik Lagerkrans var anställd vid Bonniers förlag, bland annat som redaktör för Bonniers Månadshäften.


[1] Kontraktet gällde sannolikt någon av Bergmans översättningar.

[2] Sannolikt åsyftas novellen ”Komprometterande”, som publicerades i Bonniers Månadshäften, nr 8–9, augusti/september, 1919.

Personer:

Lagerkrans, Erik (2)

Verk:

Komprometterande, novell (1)

Adressat:

Lagerkrans, Erik (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA