Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


364. Tor Bonnier

[Liljeholmen] 8/3 [1919]

Broder Tor! Tror Du att förlaget skulle vilja förskottera mig kr 500 på Rom?[1] Ungefär 2/3 av boken är färdig, ō därsom icke fan tar undertecknad bofink kommer jag med manus innan månadens utgång. Tacksam för svar.

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Bergman hade åtagit sig översättningen av Guglielmo Ferreros historiska arbete Grandezza e Decadenza di Roma i fem band, 1902–1907, av vilka fyra genomfördes. Se brev 359 till Tor Bonnier den 29/1 1919, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Ferrero, Guglielmo (17)

Verk:

Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall, översättning (16)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA