Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


366. Per Lindberg

[Liljeholmen] 8/4 [1919]

Pelle,

”Caesars Ungdom”[1] måste vila minst tre veckor innan jag vågar slutfila. I varje fall skall Du få den före majs utgång, om ej spanskan[2] tar mig. Jag vågar nästan hoppas att den skall få Ditt och regissörens hjärta att klappa en smula. Hur det sen går med teaterledarens.

Jag lever som vanligt high life, gick häromkvällen på teatermaskis  tvingad av Dina båda systrar  och levde så osedligt som lokalen, en Freybil[3] och flickan tillät. Ty tvingar min hustru mig att gå på maskerad, så går jag på maskerad.

Har kontrakterat med Sv. Bio om Hans Nåd[4] samt skall ev. skriva en film åt Koltoff.[5] Mår godt men skuldsätter mig (alldeles som Caesar, tänk!) Fick dock i dag en långschal från Akademien.[6] Skall i kväll gå på möte med Lindhagen, Z och Ström.[7] Blir troligen folkledare. (Caesar igen, tänk!)

Skrev i går en novell och grälade med Carlsten[8] om belysningen i Balkongen, slutade med att bedja honom ta bort ordet regissör från sitt visitkort såsom varande falsk varubeteckning. Mannen lömsk. Resten minns jag inte, ty ibland blir jag trött.

Hej alltså broder

tuus [9]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Syftar på pjäsfragmentet ”Julius Caesar”, som utgivits av Sverker R. Ek i Hjalmar Bergman Samfundets årsbok 1961. Den där gjorda dateringen av texten till våren 1921 har genom detta och ett följande brev till Per Lindberg visat sig felaktig. Det var tydligen Georg Brandes (1842–1927) nyutkomna monografi Julius Gaius, 1-2, 1918, som erbjudit Bergman ett lockande stoff.

[2] spanskan – spanska sjukan, namnet på den influensapandemi, som härjade svårt vid denna tid och skördade många dödsoffer. 

[3] Elegantare bil från hyrbilsfirman Frey.

[4] Syftar på filmatiseringen av romanen Hans Nåds testamente, som Bergman utarbetade manus till under perioden den 30/1–4/2 1919. Det var hans första uppdrag för Svensk Bio. Filmen, som spelades in sommaren 1919 och hade premiär på Röda Kvarn i Stockholm den 3/11 samma år, regisserades av Victor Sjöström. Hans Nåd spelades av den danske karaktärsskådespelaren Karl Mantzius (1860–1921). Se brev 380 till Karl Mantzius den 9/11 1919. Kritikermottagandet var över lag klart positivt.

[5] Skådespelerskan Signe Kolthoff (1881–1961).

[6] Långschalen  1 000 kronor  avser ett statligt författarstipendium som vid denna tid utdelades efter förslag av Svenska Akademien. Se brev 365 till Erik Axel Karlfeldt den 8/4 1919.

[7] Syftar tydligen på ett politiskt möte med vänstersocialisterna Karl Lindhagen (1860–1946), Zeth Höglund (1884–1956) och Fredrik Ström (1880–1948), som 1917 bildat det socialdemokratiska vänsterpartiet. Detta bytte 1921 namn till kommunistiska partiet .

[8] Regissören Rune Carlsten (1890–1970) iscensatte på Nya Intima teatern våren 1919 Gunnar Heibergs (1857–1929) pjäs Balkongen från 1894. Den gick 18 gånger.

[9] tuus,lat., din. Brevet är ej undertecknat.

Personer:

Brandes, Georg (1)
Carlsten, Rune (1)
Ek, Sverker R. (7)
Heiberg, Gunnar (1)
Höglund, Zeth (2)
Karlfeldt, Erik Axel (4)
Kolthoff, Signe (2)
Lindberg, Per (80)
Lindhagen, Karl (1)
Mantzius, Karl (10)
Sjöström, Victor (118)
Ström, Fredrik (2)

Verk:

Hans Nåds testamente, film (7)
Julius Caesar, dramautkast (2)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA