Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


368. Tor Bonnier

 [Liljeholmen början av maj 1919][1]

Heder och tack, kära Tor för välkomna kovan! Kvitto följer. Nu börjar jag me få sorger för lörda´n. Va i hällvitte ska jag göra?

Din bekymrade

HjB.

Maskinskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på kort med sorgkant.[2]


[1] Dateringen bygger på att det enligt brev från Tor Bonnier den 3/5 1919 utbetalades 700 kronor som slutlikvid för Bergmans översättning av första delen av Guglielmo Ferreros Grandezza e Decadenza di Roma som på svenska fick titeln Rom dess storhet och förfall. Se brev 359 till Tor Bonnier den 29/1 1919, not 1.

[2] Ovisst varför kort med sorgkant användes i detta fall.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Ferrero, Guglielmo (17)

Verk:

Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall, översättning (16)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA