Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


369. Åke Bonnier

Dalarö den 24/6 XIX

Herr Bokförläggare

ÅKE BONNIER

Stockholm.

B.B. I våras talade Tor och jag om utgivandet av en s.k. ”mellanbok”, h.e.[1] en samling förut tryckta smånoveller, 17 á 18 stycken om cirka 12–15 boksidor vardera.[2] Den skulle utkomma i augusti och Tor ville ha novellerna i början av juli. Allt naturligtvis under förutsättning, att det ej bleve typografstrejk.

Har Du Dig bekant, hurudana utsikterna därvidlag äro? Och skulle jag i gynsamt fall kunna få överlämna saken åt Dig? På grund av Tors sjukdom och Norgesresa ville jag nu på sistone inte besvära honom med jobbet. Men Du har kanske alltför mycket annat och viktigare att stå i? Ville Du ge mig ett par ord till svar, bleve jag Dig mycket tacksam.

Din

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] lat., hoc est, det vill säga.

[2] Bergman kommer här med förslag om utgivandet av en samlingsvolym av noveller, tidigare publicerade i olika tidningar och tidskrifter. Projektet kom dock aldrig till utförande, möjligen beroende på framgången med Markurells i Wadköping detta år, samt ökade inkomster från filmarbetet. I ett brev den 22/8 1919 undrar Åke Bonnier i stället om Bergman hade någon novell till Bonniers Månadshäftens decembernummer, vilket ledde till att novellen ”När hallonen mogna” publicerades i denna tidskrifts tolfte häfte.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Bonnier, Åke (29)

Verk:

Markurells i Wadköping, roman (31)
När hallonen mogna, novell (1)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA