Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


370. Tor Bonnier

Segelholmen den 4/8 XIX

Broder Tor, härhos det italienska svaret så bra som en syndigt ogrammatikalisk människa utan lexicon kunnat åstadkomma det.[1] Som Du ser, har jag även meddelat den gode mannen att Albert Bonnier ej ser sig i stånd att giva honom det begärda rådet rörande sig Amfiteatroffs möbler. Jag hoppas att jag icke därmed överskridit min befogenhet som firmans it. korrespondent? Själv är jag böjd att se mycket pessimistiskt på dessa möbler, och delar fullkomligt husvärdens[2] sor Illiades åsikt beträffande husägarens lömska avsikter. Det känns verkligen en smula tungt att icke kunna göra någonting för dessa möbler. Om vi skulle råda sor Iliade att vända sig till tidningen Secolos politiske medarbetare och sovjets juridiska ombud, advokaten Hellberg?

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Med sina italienska språkkunskaper kom Bergman enstaka gånger att fungera som översättare av förlagskorrespondensen. Det rör sig tydligen här om någon typ av förfrågan från Italien om möbler, som skulle sändas till Petrograd, vilket något dunkelt framgår av ett brev från Tor Bonnier den 29/8 1919. 

[2] husvärdens har strukits över för hand.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA