Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


376. Tor Bonnier

[Dalarö] 5/10 XIX

Kära Tor, härmed kontraktet.[1]

Hälsningar!

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Avser kontraktet till Markurells i Wadköping, som enligt almanackan utarbetades under tiden den 7/7–13/9 1919. Boken kom ut i november detta år.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Markurells i Wadköping, roman (31)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA