Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


380. Karl Mantzius

Liljeholmen den 9/11 XIX

H. Herr Doktor

KARL MANTZIUS

Köpenhamn.

Mitt förbindliga och hjärtliga tack för Herr Doktorns brev, som – något försenadt – kommit mig till handa! Edra vänliga ord att rollen passar Er ”som en handske” gläder mig alldeles särskildt. ”Handsk-makaren” hade nämligen just den handen i tankarna.[1] Så kräver Ni att jag skall avslöja mina planer. Aj, där ställde Ni mig mot väggen! Min lömska baktanke var den, att om Ni intresserade Er för rollen, skulle Ni ge mig ett godt råd, vart jag borde vända mig för att få stycket placerat – i Köpenhamn. Som jag är obekant med teaterförhållandena i Er stad och då jag icke kunde släppa den kära tanken att få se Er som Isaac, tog jag gud i hågen och sände Eder stycket. Ja, så lömsk är en s.k. dramatisk författare. Yrket gör honom sådan.

”Hans Nåd” blev succes. Stockholms och Göteborgspressen[2] voro för en gångs skull eniga: och för denna sällsporda händelse bär Ni ensam skulden. ”Övriga medverkande” få ju lite skiftande betyg, men kring Karl Mantzius dansa herrar och fröknar recensenter hand i hand, grinande som solvargar. Undra på det! Ni är gudomligt rolig. Och vad som för mig personligen betyder ännu mera – Ni är min vördade vän, herr baronen och kammarherren, från topp till tå. Han Själv. Min djupaste révérence! Och min tacksamhet.

 Vördsamt

Eder

Hjalmar Bergman

         

        Ha-har Herr Doktorn något råd att ge Er

                                  ödmjuke tjänare och

                                                        Krummelur?

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Det kongelige Bibliotek, Köpenhamn.

Karl Mantzius (1860–1921), framträdande dansk karaktärsskådespelare, teaterhistoriker, direktör på Det kongelige Teater i Köpenhamn 1909–1912.


[1] Bergman hade lärt känna Karl Mantzius sommaren 1919 under inspelningen av ”Hans Nåds-filmen”, där denne spelade huvudrollen. Som tack för den insatsen sände Bergman honom dramat Lodolezzi sjunger, som skrevs den 15–28/11 1918 och som i Per Lindbergs regi hade urpremiär den 20/2 1919 på Lorensbergsteatern. Bergman hoppades tydligen på att Mantzius skulle tolka rollen som ”Doktor Isac, chef för k. operan” på sin hemmascen i Köpenhamn.

[2] ”Hans Nåds-filmen” i Victor Sjöströms regi hade premiär på Röda Kvarn i Stockholm den 3/11 1919 och fick god kritik.

Personer:

Lindberg, Per (80)
Mantzius, Karl (10)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Hans Nåds testamente, film (7)
Lodolezzi sjunger, drama (14)

Adressat:

Mantzius, Karl (4)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA