Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


382. Karl Mantzius

Liljeholmen den 15/11 XIX

H. Herr Doktor

KARL MANTZIUS

Köpenhamn.

Om Ni endast spelar på D. Kongelige, så följer därav att D. Kongelige är den enda teater i Köpenhamn, till vilken stycket[1] bör inlämnas. Skulle Herr Doktorn verkligen vilja göra det själv, stannar jag i mycket stor tacksamhetsskuld. Fördelen för stycket och mig av en sådan presentation är ju oskattbar.

Alltså, vill Ni verkligen göra det, bleve jag Herr Doktorn ytterst förbunden!

Eder vördsamme

Hjalmar Bergman

Kanske roar det Eder att se några vykort,[2] som nu skylta i Stockholmsfönstren, varför jag tar mig friheten närsluta ett par.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Det kongelige Bibliotek, Köpenhamn.


[1] Skådespelet Lodolezzi sjunger. Se brev 380 till Karl Mantzius den 9/11 1919. Något uppförande blev aldrig aktuellt, eftersom Det kongelige Teater refuserade pjäsen.

[2] Bilder från ”Hans Nåds-filmen” där Mantzius hade huvudrollen.

Personer:

Mantzius, Karl (10)

Verk:

Hans Nåds testamente, film (7)
Lodolezzi sjunger, drama (14)

Adressat:

Mantzius, Karl (4)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA