Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


384. Stina Bergman

[KØBENHAVN B., D.] 7/1 [1920][1]

Käraste Du, bara några rader för att säga att jag ännu och ändock lever.

Vi roa oss så gott vi förmå ō förstå men den svarta brodden växer ō växer. Visste jag att jag hade något arbete kvar, vore det kanske bättre. Men jag vet inte ō tror knappt.

Jag skriver snart igen.

Hälsa[2]

Handskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Brevet är skrivet på papper från Hotel Belvedere i Köpenhamn.


[1] Av brevhuvudet och brevet i övrigt framgår att Bergman under några dagar tagit in på Hotel Belvedere vid Raadhuspladsen i Köpenhamn. Han var där tillsammans med Nils Asther.

[2] Brevet är osignerat.

Personer:

Asther, Nils (18)
Bergman, Stina (287)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA