Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


385. Stina Bergman

[KØBENHAVN B., D.] 8/1 [19]20

I går hade vi för första gången en rolig teaterkväll ”En Skavank”[1] på Det Kongelige med Mantzius ō Johannes Poulssen– båda utmärkta ō det hela kultur. Till gengäld var förmiddagen nog så trist då jag nöddes gå ō valla Olga Linden[2] i 4 timmars tid. Både Muck ō hon förefalla att vara mycket ”nere”. I dag är här ett sju helvetes väder – orkan ō regn. Humöret dock lite ljusare tack vare 9 timmars sömn – tack vare 4 adalintabletter.[3]

Eljest intet nytt.

Hälsningar[4]

Handskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Brevet är skrivet på papper från Hotel Belvedere i Köpenhamn.


[1] En Skavank, pjäs av den danske författaren Meir Goldschmidt (1819–1887). Den uppsättning Bergman såg hade premiär på Det kongelige Teater den 28/12 1919 och gavs sex gånger. Regissör var William Bloch och huvudrollsinnehavare Karl Mantzius (1860–1921) och Johannes Poulsen (1881–1938), ledande danska karaktärskådespelare.

[2] Skådespelerskan Olga Raphael-Linden, gift med regissör Gustaf Muck Linden, som med framgång regisserat Bergmans drama Parisina på Dramaten 1915. Linden hade under två säsonger varit chef på Lorensbergsteatern men begärde våren 1919 avsked från sin tjänst. Han hade därefter vissa svårigheter att bli återanställd vid Dramaten.

[3] adalintabletter, adalin milt receptbelagt hypnoticum i bruk vid den aktuella tiden, inregistrerat varumärke, tillverkare läkemedelsfirman Bayer. Den aktiva substansen i medlet är bromdiacetylkarbamid. Uppgifterna hämtade ur Recepthandbok av Malte Ljungdahl, 1953.

[4] Brevet är osignerat.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bloch, William (1)
Goldschmidt, Meir (2)
Linden, Gustaf Muck (98)
Ljungdahl, Malte (1)
Mantzius, Karl (10)
Poulsen, Johannes (2)
Raphael-Linden, Olga (34)

Verk:

Parisina Malatesta, drama (27)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA