Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


386. Stina Bergman

[KØBENHAVN B., D.] 9/1 [1920]

Kära du, hur har du det? Vädret har ju varit otäckt på sistone ō mindre lämpadt för landtvistelse. Nå nu kommer jag väl snart ō hämtar dig. Nils[1] far hem i kväll ō jag far väl på måndagen antagligen. Vet inte riktigt hur. Pengarna snart slut. Eljest ingenting ännu slut. Och ingenting börjat. Tänkte häromkvällen på tredje akten[2] men sköt den från mig, ty jag vill i alla händelser ha nyttan av vila.

Det är väl också det mesta.

Hälsningar![3]

Handskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Brevet är skrivet på papper från Hotel Belvedere i Köpenhamn.


[1] Nils Asther som Bergman ibland kallade sin fosterson. Se brev 383 och 384 till Stina Bergman den 24/11 1919, not 3, resp. den 7/1 1920.

[2] Syftar sannolikt på skådespelet Sagan. Detta var ett projekt som Stina Bergman var synnerligen angelägen om. Första akten skrevs under perioden den 6–15 oktober 1919. Bergman var tydligen inte nöjd med akterna två och tre, som i en första version skrevs den 22–27 oktober 1919. Fjärde och sista akten skrevs under tiden den 20–30 december 1919. Bergman omarbetade akterna två och tre under perioden den 3–15 maj 1920. ”slut Sagan” står det antecknat för den 15 maj 1920 i almanackan.

[3] Brevet är osignerat.

Personer:

Asther, Nils (18)
Bergman, Stina (287)

Verk:

Sagan, drama (8)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA