Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


390. Ord och Bild

Liljeholmen den 18/3 XX

Red. av

”Ord och Bild”

Med anledning av Edert ärade brev sänder jag här mitt porträtt.[1]

Med utmärkt högaktning

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.


[1] Det efterfrågade porträttet – ett foto – är infört i Ord och Bild 1920, s 237, i anslutning till Sverker Eks (1887–1981) erkännsamma recension av Markurells i Wadköping under rubriken ”Svenska romaner och noveller”. Se brev 322 till Sverker Ek sensommaren/hösten 1917, not 2.

Personer:

Ek, Sverker (9)

Verk:

Markurells i Wadköping, roman (31)

Adressat:

Ord och Bild, (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA