Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


394. Victor Sjöström

Frascati, hot. Belle Vue den 16/12 XX

Kära Victor, då postgången visst är något osäker och i varje fall mycket långsam, sänder jag mina filmförslag ett i stöten, börjande med det först nedskrivna som förslagsvis kan kallas ”Helgon på Äventyr.” [1] Du önskade Dig uppslag till en lätt komedi och jag har, som Du får se, havt Din önskan för ögonen. Vidare har jag sökt skriva så ”filmatiskt” som möjligt. Novellen som sådan torde väl ha lidit därav, men i gengäld tror jag att Du på så sätt snabbare och med mindre besvär skall kunna göra Dig ett begrepp om, huruvida stoffet ägnar sig för en film eller ej. Uppriktigt sagdt tror jag nog att både Du och jag skulle ha mera nöje av en sak med större mått och djupare perspektiv. Men vi ha kanske blivit brända båda två? Vad vet jag! Och ”marknaden” är kanske icke sådan, denna förbaskade marknad, som jag just inte tror att Du känner så värst mycket mer än jag men som väl Dina vänner i bolaget känna desto bättre!

Får Du tid, så skriv mig några rader!

Det här kommer Dig väl tillhanda midt i julstöket. Alltså: Buona festa[2] åt Dig och hela Ditt hus!

I hast[3]

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Samarbetet Sjöström och Bergman emellan hade redan vid denna tid tagit fastare form. Bergman hade hunnit göra ett filmmanuskript på Hans Nåds testamente, som 1919 spelades in med Victor Sjöström som regissör och med den danske skådespelaren Karl Mantzius i huvudrollen. Se brev 380 till Karl Mantzius den 9/11 1919. Därtill kom utarbetandet av en numera förlorad filmsynopsis på grundval av den nyutkomna romanen Markurells i Wadköping, där det var tänkt att Sjöström skulle både regissera och spela huvudrollen. Filmrättigheterna till romanen inköptes av AB Svenska Biografteatern/Svensk Bio i april 1920. Detta bolag hade tillsammans med AB Filmindustri Skandia i slutet av december 1919 slagits samman till AB Svensk Filmindustri, ett av världens äldsta än idag existerande filmbolag. Någon inspelning av filmförslaget ”Markurells i Wadköping” kom inte till stånd den gången. Se brev 378 till Tor Bonnier den 19/10 1919, not 1. I augusti–september 1920 spelades i stället Bergman-filmen Mästerman in med Victor Sjöström både som huvudrolls-innehavare och regissör.

[2] ital., god/trevlig helg

[3] I hast är handskrivet.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Mantzius, Karl (10)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Hans Nåds testamente, film (7)
Helgon på äventyr, filmförslag (6)
Markurells i Wadköping, filmförslag (3)
Mästerman/En farlig pant, film (5)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA