Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


399. Tor Bonnier

Firenze den 17/1 XX1

Kära Tor! Tack för checken![1] Den inlöstes utan större svårighet och genom att taga den i

dollars tjänte jag circa 1000 lire. Hade jag tagit den i pund hade jag sannolikt tjänt ytterligare något, ty pundet har den sista veckan varit ”ledande” på grund av stora spannmålsköp i London. Men se jag var ju inte initierad –  

Tack vidare för Ditt tel. Det var emellertid så förvanskadt av den it. utskrivaren att jag måste be Dig vid tillfälle – det är ju ingen brådska – skriftligen giva mig summans storlek. Så pass tydligt var det dock, att vi – som Du ser – slagit det efterlängtade Sicilien ur hogen. Och sedan vi ännu en gång förgäves sökt rum i Rom, ha vi nu ändtligen fått en rätt bra bostad i Firenze.[2] Om ingenting oförutsedt inträffar, stanna vi här tills i slutet av maj. Och vår adress är:

Lungarno Torrigiani 1 p.p.[3]

Vart vi sen ta vägen eller om vi kanske stanna här, vet jag inte.

Enligt brev av i förrgår från Venedig, avsändes era glas den 23 dec. alltså ungefär en månad senare än karlen lovat oss. Men han har kanske havt arbetssvårigheter. Om de inte stöta på någon mina, bör ni kunna vänta dem omkring den 23 dennes.

Vi må bra, om jag undantar att jag är döende av en alltför död sjötunga samt har tandvärk.

Hälsningar!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] I brev 398 (telegram) till Tor Bonnier från Rom den 5/1 1921 ber Bergman att 4 500 dollar skall sändas till honom under poste restante i Florens.

[2] Systerdottern Irma S:t Cyr, som detta år följde med makarna Bergman på deras halvårslånga utlandsresa, berättar livfullt vilka dramatiska former sökandet efter bostad kunde ta sig. Avsnittet ”Reseminnen” i hennes bok Hjalmar Bergman privat, 1972, (ss. 108–122), ger som helhet en intim inblick i parets vardag vid denna tid.

[3] p.p.ital., primo piano, första våningen.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
S:t Cyr, Irma (29)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA