Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


4. Herman Brulin

[Örebro den 21/8 1901][1]

Inget porträtt!!![2]

Schäme dich!

[oläsl. sammanställning]

(Plats för passande italienskt fult ord)

(  ”      ”        ”         svenskt    ”       ” )

Pyrrhonit![3]

Tviflar Du på Din egen tillvaro?

Jag tviflar på     ” !

Reser om lördag, måste se Dig och Fredrik i Idun. Klippa ut Er! Jerker bakom Ditt öra![4] Osynlig!

H.B (ej Herman Brulin)

I detta skällande bref törs jag knappt uttrycka min vördnad för Dina Föräldrar,

men ändå – !

Är den unge medicinmannen inom Ditt armhåll (icke ärmhål, det är Jerker) så gratulera honom! Fråga, hvarför han varit osynlig och ohörlig!

Hälsningar från grefve E. L-t. Han har gifvit mig en [oläsl.] i F. och andra råd.

Handskrivet brev. Originalet finns i Riksarkivet.


[1] Enligt poststämpel. Brevet saknar ingress.

[2] Bergman var angelägen om att få ett fotografi av vännen i utbyte mot sitt eget.

[3] Anhängare av den grekiske filosofen Pyrrhon från Elis (300-talet f. Kr.). Man betraktade Pyrrhon som grundare av den skeptiska skolan. Bergman talar också i breven till Brulin om honom som skeptiker.  

[4] Matlagskamrater från Uppsalatiden, året dessförinnan. Se brev 6 till Herman Brulin den 16/10 1901, not 9.

Personer:

Brulin, Herman (26)
Ewert, Harry (6)
Malm, Fredrik (6)
Pyrrhon från Elis, grek. filosof (1)
Schwartz, Erik (6)

Adressat:

Brulin, Herman (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA