Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


402. Algot Ruhe

[Florens 7/2 1921][1]

Bror Algot! Som Du ser har jag lyckligen escapperat. Här är bra. Fast priserna måste vara ohyggliga för de arma italienarna – vi, valuta-adeln, kan ju tillåta oss åtskilligt. Förrästen gnistrar revolutionen i alla gat-knutar, gnistrar rätt duktigt ibland.[2]– Får du tid att skriva min långa adress på ett kort så berätta i några rader hur Du har det. Ty det vill jag gärna veta.

Din

Hjalmar Bergman

[Tillskrivet på kortets framsida:] Min adress: Lungarno Torrigiani 1 p.p.

Handskrivet vykort .  Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Vykortet återger Fra Angelicos ”Madonna in trono”.


[1] Enligt mycket otydlig poststämpel.

[2] Se brev 412 till Algot Ruhe den 23/3 1921, not 2.

Personer:

Fra Angelico, ital.ungrenäss.konstnär (3)
Ruhe, Algot (43)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA