Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


403. Victor Sjöström

FIRENZE, Lungarno Torrigiani 1

den 16/2 XXI

Kära bror, tack för brevet från Malmö, som jag fått idag och redan telegrafiskt besvarat (adr. Kramer). D.v.s. med ett påpekande av att manus[1] och ett tidigare brev vid det här laget redan torde vara i Stockholm. Och när du läser det här, ha de väl alldeles säkert kommit dig till handa? Jag är ytterligt spänd på att få höra din åsikt och även ”herrarnas”, i all synnerhet som jag har en känsla av att ha behandlat ämnet en liten smula för ”spartanskt”. Det rymmer i själva verket ganska stora visionära möjligheter och en djup och vacker innebörd.

Du frågar, om det är skäl i, att du reser hit. Den frågan kunde jag tyvärr ej telegrafiskt besvara då telegramportot förbjuder mångordighet och då jag naturligtvis inte ville att du skulle resa från manuset.

Men i brev:

Först och främst vet du, att du skulle vara hjärtligen välkommen. Vidare vet du eller borde åtminstone veta att en liten rekreationstripp skulle göra dig godt – och du har sannerligen förtjänt den, ej blott ekonomiskt sedt.

Alltså från den ståndpunkten blott ett ord:

Välkommen!

Men nu ser jag ju mycket väl att du börjar lida av en allt höggradigare manuskriptfeber. Och att din resa, kanske även ur rekreationssynpunkt sedd, skulle vara misslyckad, om den inte gåve dig något i den vägen.

Och då måste jag säga dig, att ett samarbete mellan fyra ögon skulle vara oändligt att föredraga[2] framför detta replikskifte i veckogamla och varandra omfarande brev. Men under en förutsättning: att vi har på bordet framför oss ett av dig och höga vederbörande något så när förbehållslöst gilladt film-förslag. Utan den förutsättningen tror jag inte att vi skulle komma långt.

Nå, när jag nu så här en smula efteråt tänker på labyrintförslaget, [3] finner jag det starkare än vad jag till en början själv vågade tro. Dock vill jag så litet att du på ett eller annat sätt skall ”truga” det på repertoir-kommitén*, att jag hällre tog det tillbaka. Ty risken vore för dig alltför stor, ej som konstnär visserligen, men som medarbetare i ett ekonomiskt företag. (Fast det onekligen förefaller mig högst besynnerligt att frånkänna den filmen ekonomisk bärkraft.)

Återstår således mitt nya förslag, som du nu känner.

Återstår kanske också ett oskrivet. Men jag säger dig på förhand, att om det också möjligen skulle bliva på en gång ”matnyttigt” och vidare betydligt gedignare än mitt första lilla lustspelsförslag, så skulle det dock aldrig erbjuda dig samma konstnärliga möjligheter som förslag 2 och 3.[4]

Och tiden är ju dessutom rätt långt liden.

Alltså för att sammanfatta det här:

Jag behöver inte upprepa, att du under alla förhållanden är hjärtligen välkommen,

men att om du din arbetsmyra nödvändigt vill ha någonting uträttadt på färden,[5] så bör vi ha ett på förhand accepterat filmförslag att kasta oss över. Å andra sidan – komma vi överens om ett förslag, så blir nog ett sammanträffande alldeles nödvändigt, åtminstone om du vill att jag ska medverka vid utskrivandet av själva scenariet – ty att göra det per correspondance, det tror jag vi ska be Gud bevara oss ifrån!

Som sagdt – nu väntar jag dom över manus 3.

Hälsningar!

Din

HjB

Apropos är din hustru allför fast i Ranftens[6] garn för att ev. kunna komma med? – frågar min hustru.

*Jag menar att förmå dem att spela in det nu – att de en gång komma att spela in det skulle jag nästan tro.[7]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Syftar på filmnovellen ”Domen” (Vem dömer–). Se brev 400 till Victor Sjöström den 24/1 1921, not 4. På brevet finns följande text införd med blyerts: ”gäller `Vem dömer` V.S.”

[2] För tidshistoriska impulser till gestaltningen av den florentinska medeltids-/ungrenässansmiljön bjöd Bergman ner Sjöström till Florens, där han vistades den 8–17 mars 1921. Under besöket ”släpade” Bergman omkring honom till de flesta välkända historiska platserna i och runt Florens. Söndagen den 12 mars guidade Bergman enligt almanackan vännen genom såväl Uffiziernas som Palazzo Pittis konstsamlingar och pekade ut olika renässansmålningar, som kunde ge inspiration till miljögestaltningen i filmen, varefter man samma dag gjorde en utflykt till klostret i Certosa. Stina Bergman berättar i brev till sin mor den 10/3 1921: ”Vi skola i morgon göra en långtur till en gammal medeltidsborg utanför stan och så skola vi besöka det stora klostret Certosa här utanför. Det [är] nämligen en medeltidsfilm med munkar och kyrka i, så han kan passa på och titta på allt vackert här finns när han nu är här. Konst begriper han visst ingenting av och Konsthistoria är han visst fullständigt rudis i. Det här får du inte tala om för andra begriper du, lova det. Mediceerna hade han aldrig hört talas om, och inte ett namn ur renaissancen känner han. [- - -] Hjalmar går nu och så en passant håller föreläsningar för honom så att [han] skall veta lite om vad han ser. Jag tror han är mycket känslig för att någon skall genomskåda honom och skäms visst lite för sin okunnighet, så man får gå mycket varligt till väga.” Satsningen på en historisk kostymfilm sammanföll med en period av internationella framgångar för det aktuella bolaget Svensk Filmindustri, varför man från dess ledning var villig att satsa på nya projekt som kunde distribueras världen över.

[3] Åsyftar filmnovellen ”Labyrinten”. Se brev 396 till Victor Sjöström den 28/12 1920, not 5.

[4] Syftar på filmkomedin ”Helgon på äventyr”. Se 396 brev till Victor Sjöström den 28/12 1920, not 4.

[5] De bägge ”förslagen” syftar på filmnovellerna ”Labyrinten” och ”Domen”.

[6] Sjöströms hustru, skådespelerskan Edith Erastoff, var anställd vid Svenska teatern, som ägdes av Albert Ranft.

[7] Asterisktexten är tillfogad för hand.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Erastoff, Edith (47)
Lindberg, Augusta (97)
Ranft, Albert (11)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Helgon på äventyr, filmförslag (6)
Labyrinten, filmförslag (11)
Vem dömer – /Gudsdomen, film (23)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA