Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


406. Hans Larsson

Firenze den 28/2 XXI

Tack, käre Hans Larsson, för brevet! Att Du tog upp artikeln[1] oförändrad i boken, visade mig att Du även ”vid närmre eftersinnande” – (Du behöver bestämdt använda Dig bra lite av det uttrycket?) – var villig att stå för ord, som möjligen kunnat ha sin upprinnelse i en tillfällig sinnesstämning.[2]

Och Du må tro att det gladde mig!

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Lunds universitetsbibliotek.


[1] Hans Larssons recension av En döds memoarer var införd i Göteborgs Handels-och Sjöfarts-Tidning den 16/12 1918. Se brev 356 till Hans Larsson den 24/12 1918. Recensionen omtrycktes i Hans Larssons essäsamling Under världskrisen, 1920.

[2] I brev till Bergman den 11 februari 1921 hade Hans Larsson förklarat: ”jag vill då gärna ha sagt Er, att vad jag skrivit i min artikel om En döds memoarer, det är och blir sagt i allra fullaste mening, utan den ringaste inre reservation”.

Personer:

Larsson, Hans (47)

Verk:

En döds memoarer, roman (15)

Adressat:

Larsson, Hans (22)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA