Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


408. Victor Sjöström

Firenze 17/3 [1921]

Bror! Hade velat skaka labb med dig en gång till i den här stan.[1] Men det ville sig inte, förty att jag vaknade på slaget 6.40 – eller med andra ord: jag försov mig.

Något för mig rätt ovanligt, men antagligen var det smärtstillande medlet jag tog i går kvällse även sömngivande.

Nå alltså – jag fick ta ajjöss av dig i tankarna. Egentligen ville jag ju bara gå ner ō se till att du inte glömt något, inte gick på galet tåg eller begick några andra dumheter – men jag få[r] väl leva på hoppet. Och så skulle jag ha tackat dig för besöket också.[2] Hur som hälst, bror lille: det var skojigt att du kom!

Sup nu i Venedig, sup lagom, sup fint, sup godt och sup med glädje ty med glädje ska man supa. Eljes inte. Har jag kommit under fund med.

Hälsningar från oss alla tre![3]

Din

HjB

Idag kom intet kortbrev endast ett vy.

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Brevet är skrivet i samband med Victor Sjöströms avresa från Florens den 17 mars 1921, där han vistats sedan den 8 mars.

[2] Sjöström hade anlänt till Florens den 8/3 1921 för att ingående diskutera en filmnovell, som av Bergman kallades alternativt ”Domen” eller ”Gudsdomen”. Besök i Florens museer och omgivningar skulle ge impulser till miljöbeskrivningen i den tilltänkta filmen Vem dömer – .

[3] Förutom Stina och Hjalmar Bergman, systerdottern Irma S:t Cyr, som detta år var med dem på resan.

Personer:

Bergman, Stina (287)
S:t Cyr, Irma (29)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Vem dömer – /Gudsdomen, film (23)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA