Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


411. Tor Bonnier

FIRENZE, Lungarno Torrigiani 1 p.p.

 den 23/3 XXI

Kära Tor, tack för brev och kontokurant![1] Med utskrivandet av ett så mäktigt dokument hade jag ju inte velat besvära Er! Tack emellertid! Och nu skall jag be Dig om något. Saken är den, att min mor i början av maj har några utbetalningar för min räkning. Vill Du, när jag kan närmre precisera summan (cirka 700) och tiden, sända henne pengarna per postanvisning, bleve jag mycket tacksam.

Det ser ut, som om vi skulle komma hem till sommaren, i början av juni. Jag hade nog hellre legat åtminstone en månad i Ems, ty det behöver jag, och vidare skulle jag ha velat titta lite på London. Men varken det ena eller det andra torde bli av, utan fara vi härifrån i början av maj, stanna en eller två veckor i Paris och sen hem. Här är nu allt lugnt, åtminstone på ytan. Och våren har börjat på allvar.

Hälsningar!

Din

HjB.

[Handskrivna tillägg, nedtill och längs kanten:] Hade nyss tel. från Collijn[2] som meddelar att han börjat repetera Sleeman. Måtte i sista stund ha erinrat sig, att stycket har en författare. Och konvenansen vissa om än löjliga lagar.

Förrästen har jag havt V. Sjöström[3] här för granskning av en film etc. Jag kan inte säga annat än att vi söpo som tappre svenske män. Och den första april kommer Anders Österling[4] med fru, lyckligtvis skriver han idag att frun är klen.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] För att avvärja nya utbrott av Bergmans allmänna misstänksamhet mot förlaget, som Bonnierkorrespondensen ger flera exempel på, hade man denna gång sänt en kontokurant som visade alla transaktioner från 1915 och framåt. Dokumentet, som finns i förlagsarkivet, omfattar hela sju sidor.

[2] Gustaf Collijn (1880–1968), chef för Nya Intima teatern på Birger Jarlsgatan. Eftersom verksamheten vid denna scen upphörde våren 1921, kom iscensättningen aldrig till stånd.

[3] Victor Sjöström besökte Bergmans i Florens den 8–17 mars 1921 för att bl.a. diskutera manuskriptet till den film, som senare kom att heta Vem dömer –, samt hämta inspiration till filmens renässansmiljö. Se brev 403 till Victor Sjöström den 16/2 1921, not 2.

[4] Österlings besökte Bergmans i april. Se brev 417 till Anders Österling den 26/4 1921.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Collijn, Gustaf (16)
Sjöström, Victor (118)
Österling, Anders (48)
Österling, Greta (11)

Verk:

Herr Sleeman kommer, drama (18)
Vem dömer – /Gudsdomen, film (23)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA