Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


416. Victor Sjöström

Firenze den 12/4 XXI

Kära Victor! Jaså det blev väska i alla fulla fall![1] Visst ska jag köpa´n åt dig och ta den så oskadd som möjligt med mig hem. Pollettera den gör jag icke men däremot kommer jag att packa i den. Vi ska i alla fall skicka våra koffertar, undantagandes den phynaphyna, som fraktgods och koncentrera oss på kupégods, varför det alls inte blir svårt att ta den med. Hoppas bara jag mins, viken pjes det var, men det tror jag att jag gör, så är inte hin håle framme, får du din väska.

Och du är synbarligen redan midt upp i den sedvanliga express-farten! Att du gör miljön pampig, har jag visst ingenting emot, tvärtom.[2] Det har funnits träsnidare, som bott i slott. Visserligen var det nog icke fallet med mäster Anton, men jag har ju själv tänkt mig honom som en mäkta stor och förmögen man. Var han sen tagit pluringarna ifrån, må bli gubbens ensak. Vi två våra händer. Kanske har han rent av skrivit film! Och att du undviker lokalfärger har jag heller ingenting emot. Filmen är ju rent och strikt ett idé-drama, uteslutande tidsbestämdt och även detta endast så tillvida som det var nödvändigt att förlägga handlingen till forna tider för att kunna renodla idén. (Och för att få någonting grant att titta på, förståss!)

Beträffande Aster[3] så upprepar jag vad jag sagt dig förut, att jag i det här fallet tror ganska mycket
på hans lämplighet. Men naturligtvis har jag ju icke någon garanterad förvissning och det skulle därför inte

falla mig in att söka övertala dig. (Och det skulle då också vara någon idé att söka övertala ett tocke tjurhuvud!)
Jag anser mig bara böra påpeka att de, som kunnat ge dig några upplysningar om honom, nämligen Stiller och
Brunius,
[4] – för några andra tror jag icke att han har arbetat – torde ha mycket lite reda på hans utveckling.
Hans arbete under Stiller faller långt tillbaka i tiden och vad Brunius beträffar så må han vara allt möjligt annat i högsta
potens – men instruktör i lägsta. Emellertid, det finns ju andra grabbar. Gösta Ekman är naturligtvis inte otänkbar,
Henning
[5] skulle kanske också duga. Däremot varnar jag dig   på det livligaste för den där lille svarte vid Svenskan
(namnet har fallit mig ur minnet).
[6] Han kan ju vara mycket bra i annat, men här tror jag, att han bleve förfelad.
Har du kommit till någon klarhet beträffande munken?

Och så är du snurrig för film n:o 2! Ack du, om jag bara vore hemma i mitt bibliotek så skulle jag väl plöja genom volym efter volym för att finna någon lämplig novell åt dig. För sånna finns förståss. Men jag har så dåligt minne för mina kära landsmäns och konkurrenters alster. Själv skulle jag kanske kunna skaka ur ärmen någonting lätt, lekande och disgraciöst – för det är ju det, som behövs[7] – och du skulle mycket gärna få ge det anonymt. Men tiden, tiden!

Apropos tiden så börjar vi sjunga på vår sista florentiner-vers. Den tredje eller fjärde bryta vi upp med Paris som vårt närmaste mål. Vistelsen där – 8 à 14 dagar. Sedan direkt hem. När jag får den, skall jag genast ge dig min Pariser-adress. Skriv icke hit senare än den 25 dennes. Efter detta datum få vi avgöra viktigare världshändelser per telegraf. Så bra att du fick ut pängarna! När jag passerar Metropol[8] i kväll, ska jag räcka lång näsa. Apropos stöld måste jag berätta en rolig historia – fast den ställer mina själsförmögenheter i en mycket dålig dager. Häromdagen råkade jag förlägga min klocka. Nå, det kan hända den bäste – även dig! Emellertid blev jag mycket upprörd och trodde mig bestulen, grubblade över saken hela kvällen. Följande morgon saknar jag min plånbok, min portmoné och ett kuvert, som jag bär närmast hjärtat och som innesluter en oräknelig massa (film)-pengar. Korteligen hela den förmögenhet som skall föra mig, hustru och fosterbarn[9] oskadda genom ett oroligt Europa. Gränslös, hemsk bestörtning! Min praktiska och vid mig något vana hustru började emellertid en energisk genomsnokning av alla vinklar och vrår allt under det att jag slet mitt hår och slog mitt bröst. Plötsligt skriker hon: Vad vill det här säga? Vem har låst garderobesdörren och tagit ur nyckeln? Ingen, förståss! Det blev ett nytt letande efter nyckeln, som ändtligen återfanns väl dold under en gammal tidning uppe på det stora klädskåpet i mitt arbetsrum. Garderoben öppnades: på golvet låg i mycket prydlig ordning min plånbok, min portmoné, mitt kuvert. Men när jag lagt dem där, vet jag fortfarande icke, och ingen annan heller. Slarv skäller mig min hustru. Må vara. Men i så fall en ordentlig slarv.

Nej, hej på dig, käre vän, nu kan det vara nog sladdrat för idag! Hälsa fruga och barn liksom ock du hälsas av de mina och

din

HjB

[Handskrivet tillägg:] Om du fasthåller vid att A.[10] är olämplig för Bertram – vad säger du om honom som lärlingen? Å ena sidan kan hans rätt ovanliga utseende medföra en olämplig intresseförskjutning i första akten, å andra sidan tror jag att det skulle understödja förståendet i ”bägare-scenerna” ō framför allt i ”under-scenen”.

Du kan ju tänka på´t, eller hur?

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Se brev 410  till Victor Sjöström den 19/3 1921, av vilket framgår att denne blivit bestulen i Florens eller under sin fortsatta resa till Venedig. Bergman hade åtagit sig att inköpa en ny väska.

[2] Bergman hade guidat Sjöström i Florens just i detta syfte. Se brev 403 till Victor Sjöström den 16/2 1921,

not 2.

[3] Den unge skådespelaren Nils Asther (1897–1961), som stod Bergman personligen nära. Enligt vad Stina Bergman berättar för modern i ett brev, var det hon som föreslagit Asther till rollen, därför att ”Hjalmar har så svårt för att ´tala för sina vänner´”.

[4] Filmregissörerna Mauritz Stiller (1883–1928) och John W. Brunius (1884–1937).

[5] Skådespelarna Gösta Ekman (1890–1938) och Uno Henning (1895–1970).

[6] Skådespelaren Semmy Friedmann (1891–1964), som vid denna tid var knuten till Svenska Teatern.

[7] Bergman har här strukit över ett frågetecken.

[8] Avser det hotell där Victor Sjöström bodde under sin vistelse i Florens. Se brev 410 till Victor Sjöström den 19/3 1921.

[9] Avser systerdottern Irma S:t Cyr.

[10] Avser Nils Asther. Se not 3.

Personer:

Asther, Nils (18)
Bergman, Stina (287)
Brunius, John W. (25)
Ekman, Gösta (38)
Erastoff, Edith (47)
Friedmann, Semmy (1)
Henning, Uno (3)
S:t Cyr, Irma (29)
Sjöström, Cajje/Gujje (24)
Sjöström, Victor (118)
Stiller, Mauritz Moje (42)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA