Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


417. Anders Österling

Firenze den 26/4 XXI

Tack käre Anders för ditt vänliga brev!

Hade vi trevligt samman, så tog vi hälvten var, men vi dessutom[1] din sonetto.[2] Varför mig synes, att vi togo hem tricken![3]

Syracusa-föreställningarna ha ju skrikits ut våldsamt  roligt att verkligheten i någon mån motsvarade den journalistiska fantasien. Själv har jag agerat på min lilla privat-scen och slutfört min komedi.[4] Om till min belåtenhet skall jag säga Dig anno 1931. Och så har jag köpt följande pergamentband: Novelle, stampate in Fiorenza, M.D.L.X.X.I.I. : Bruto, Istorie Fiorentine, due vol. Firenze 1838: Il lamento di Cecco da Varlungo, Bergamo MDCCLXII: Ode di Pindaro, Antichissimo Poeta e Principe de’Greci Lirici, tradotte in versi toscani da Alessandro Adimari, accademico Linceo, all’eminentissimo et reverendiss. Sig. Card. Francesco Barberini, nipote di N.S. Papa Urbanus VIII, Pisa MDCXXXI: Poesie Toscane di Vincenzio da Filicaia, Senatore Fiorentino ed Accademico della Crusca, Firenze MDCCVII.[5]

Trevliga gubbar allesamman!

Förrästen schåar vi med pass och dylikt, ty den 4 maj lyfter vi.

Tacka Greta[6] för hennes kort och säg att efterforskningar rörande ett försvunnet och broderadt underliv igångsatts. Vid mitt första besök hos signora Rigatti blev jag emellertid invigd i så många familjemysterier och fick taga del av så sorgliga händelser, att jag tvingades betrakta mitt besök som en kondoleansvisit, vilket åter pålade mig plikten att uppträda mycket grannlaga. Idag ska käringen få höra på annat. Idag känner jag mig stark och hänsynslös!

Idag ska jag också skriva till min vän, il sig. proprietario del albergo Belle Vue à Frascati[7] förberedande honom på ankomsten av l’altissimo poeta, il membro della Reale Accademia Suedese, sig. dottore ed commendatore Anders Österling colla sua gentilissima signora.[8] Om la bella lingua di si står mig bi, ska Ni aldrig få något no på det hotelet!

Må nu så godt och hälsa Dig och Din Signora från mig och min Signora!

Din

HjB

Häromkvällen träffade jag en lika talför som trovärdig man, vilken i tio år varit kammartjänare hos min kusin marquese Torrigiani. Vad jag då fick höra, var av den art, att jag numera tecknar mig endast Bergman.

De 170 kronorna kommo för flera dar sen: ferm expedition!

[Handskrivet tillägg:] 27/4 Tack för Ditt kort, vars fråga här ovan redan besvarats! Idag ringer Signorians storklocka, staden är inbandierita[9] bonader ō skynken hänga ut ur fönstren  Dantefest. Jag kommer emellertid ej att hålla någon discorso,[10] ty man har ej inbjudit mig. Antagligen beror det väl på slarv  men jag tycker inte om slarv. Nej de ska få sakna mig!

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Svenska Akademiens arkiv.


[1] Orden jag dessutom har här strukits över med blyerts.

[2] Österlings tack för en trivsam samvaro hos Bergmans i Palazzo Torrigiani i Florens var utformat som ett versbrev.

[3] tricken, spelterm avseende vinst.

[4] Dramat Vävaren i Bagdad, som enligt anteckning i almanackan avslutades den 25 april 1921.

[5] Bergman har tydligen velat briljera inför Italien-älskaren Österling med de antikvariska inköpen av följande äldre italienska arbeten:

Noveller tryckta i Florens 1572.

Historikern Gian Michele Bruto (1515–1594) Historiae Florentiae [Florentinsk historia, som i första hand behandlar Mediceernas historia, för första gången tryckt i Lyon 1562].

Il lamento di Cecco da Varlunga. [Cecco da Varlungas klagan], Bergamo 1772. Svåridentifierat arbete.

Den antike skalden Pindaros oden i översättning av Alessandro Adimari (1579–1649), dedicerad till ”den lysande och högvördige” kardinalen Francesco Barberini (1597–1679), brorson till påven Urban VIII (1568–1644). Boken utkom f.f.g. i Pisa 1631.

Diktaren Vincenzo da Filicàia (1642–1707) skrev lyrik både på italienska och latin. Hans samling Poesie Toscane utkom f.f.g. i Florens 1707.

[6] Anders Österlings hustru Greta.

[7] il signor proprietario,.ital., herr ägaren till hotell Belle Vue i Frascati.

[8] Översättning från ital.: den högvördige poeten, medlemmen av Kungliga Svenska Akademien, herr doktorn och ”kommendören” Anders Österling med sin älskvärda hustru.

[9] ital., fritt översatt, draperad med.

[10] ital., föreläsning.

Personer:

Adimari, Alessandro (1)
Barberini, Francesco (1)
Bruto, Gian Michele (1)
Filicàia, Vincenzo da (1)
Pindaros, grek.kördiktare (1)
Urban VIII, påve (1)
Österling, Anders (48)
Österling, Greta (11)

Verk:

Vävaren i Bagdad, drama (19)

Adressat:

Österling, Anders (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA