Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


420. Tor Bonnier

Berlin den 20/5 XXI

Kära Tor, Du svär väl ve och förbannelse över mig, som bombarderar Dig med oanständiga telegram?[1] Men har Du farit genom halva Europa med 2 st. fruntimmer?[2] Det är min själ inte så lätt. De noggrannaste beräkningar komma på skam: man drages in i vidtgående och äventyrliga företag: ens egen kärva enkelhet besegras av en nyckfull och dyrbar flärd. I går omkring kl. 5 e.m. öppnade jag min plånbok och fann mig plötsligt ruinerad. För andra gången på åtta dar! Nu förstår Du mitt iltelegram.[3] Har jag inte pengarna före klockan ett i morgon, är jag förlorad, vanärad, utskäld och föraktad av mina närmaste. Hitintils har man sett upp till mig; det blir inte längre så. Man har kallat mig ädelmodig och frikostig: nu skall man kalla mig idiot och slösare. Om jag inte får pengarna. Give Gud, jag får!

Det var tråkigt, att Ni inte kunde komma till champagnen, men det får väl bli en annan gång. Hoppas pysarna är krya nu igen? Och Ni själva! Kommer pengarna, och undgår jag således alla de dödsstraff, som i kväll förmörka min själ med aningsdigra skuggor, har Du mig nog på förlaget om en vecka eller så. Kommer inte pengarna och kommer inte jag, så titta efter i Spree.[4]

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Vilka telegram som avses är omöjligt att fastställa. De har troligen gått förlorade.

[2] Förutom hustrun Stina, systerdottern Irma S:t Cyr, som under cirka ett halvår följde dem på resan till Rom, Florens, Paris och nu till sist Berlin.

[3] Detta iltelegram synes vara förkommet.

[4] Floden Spree som flyter igenom Berlin.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
S:t Cyr, Irma (29)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA