Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


424. Victor Sjöström

Segholmen den 11/7 XXI

Tack, käre du, för ditt brev! Du har verkligen valt ett mer praktiskt än angenämt sätt att börja din ”semester”, din arme krake! Hoppas att det värsta är lyckligen överståndet, då du får detta i handom!

Och så är ni så snälla och vill visa oss ert paradisiska torp. Ja, den är inte svår att locka, som gärna vill hoppa! Dock – jag befinner mig just nu midt upp i de första jäkla bränningarna[1] och vågar nog inte avbryta seglatsen ”kun for lyst”[2] innan jag siktar lugnare farvatten. Den vidskepelsen förstår du nog. Emellertid, tillåtes det mig att föreslå något, så föreslår jag vilken dag som hälst efter den 22. Passar det er? Var så snälla och säg uppriktigt ifrån, ty naturligtvis kan vi komma förr, om det passar er bättre. Och en annan sak: önskar du, att jag ska titta på bålscenerna[3] (vilket ock skulle bereda mig ett stort nöje!) och blir det[4] för sent efter den 22, så kommer jag naturligtvis, vilken dag du bestämmer. Ty plikten framförallt! Eljes kunde det ju kanske vara lämpligt att kombinera nytta med nöje. Vi hade i alla fall tänkt resa in på morgonen, dagen innan vi skulle till er, uträtta en del ärenden, övernatta i våningen och följande morgon bli schangtilt avhämtade i monsieurs ägandes bil. Och den där ”dagen innan” skulle jag ju kunna fara ut till Råsunda. Vad tyx? Gör mig dock den tjänsten att bestämma själv. Ty dels klarar eller icke-klarar jag nog bränningarna ändå, dels har du varit sjuk. Och jag mins från min barndom, vilket ypperligt argument för genomdrivande av den egna viljan det var – eller ansågs vara – att kunna säga: Mamma, jag har vari sjuk! (Min syster, som hade den turen att få nervfeber midt upp i brinnande termin, begagnade den magiska frasen i så där en fyra fem år! Dock med raskt avtagande framgång.)

Alltså, käre bror, framför vårt tack till fru Edith och lägg det avgörande ordet på hennes tunga! Därifrån det komma bör och skall. Och laga framförallt, att du blir kry i en handvändning! Så att du inte går och hankar och kinkar och gnäller, när vi kommer. Hej och säj, hur du vill ha´t!

Din

HjB

Kom ihog, att vi bo på en havomfluten och av hiskliga stormar ofta blockerad ö, vadan du ska vara snäll och underrätta oss i tid.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] En metafor för Bergmans planläggning av romanen Farmor och Vår Herre, som enligt almanackan skrevs under perioden den 1/8 till den 4/10 1921.

[2] kun for lyst alluderar på devisen ”Ej blot til Lyst” som finns på prosceniebågen till Det kongelige Teater i Köpenhamn.

[3] Bergman hoppas på att få se vissa delar av filmen Vem dömer – ute i Filmstaden i Råsunda. bålscenerna åsyftar eldprovet i de suggestiva slutscenerna i denna film. Se brev 425 till Victor Sjöström den 5/8 1921, not 2.

[4] det, understruket med bläck.

Personer:

Erastoff, Edith (47)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Farmor och Vår Herre, roman (14)
Vem dömer – /Gudsdomen, film (23)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA