Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


426. Victor Sjöström

Segelholmen den 19/8 XXI

Kära du, i förrgårsgår talade Stina med Edith i tel. rörande den s.k. svampexpeditionen. Hon fick ingenting veta, undantagandes det, att svampen är mycket billig på torget. (Det var inte riktigt snällt av Edith, det där.) Samma dags kväll kom ditt brev – tack! – i vilket sagda expedition uppskjutes, tills du, din klippske kanalje, klippt slut. Må vara. Emellertid ringde jag upp er i förrgår och träffade min vördade vän, fröken Claesson.[1] Hon sa, att herrskapet Sjöströms sällan är hemma. De rulla från den ena festmåltiden till den andra, sa hon. Jag försöker att göra hemmet så trevligt som möjligt för dem, men ingenting hjälper. Jag ska säga herr Bergman, sa hon, att när folk en gång fått smak för svir och uteliv, sa hon, så är de förlorna alldeles som vilsegångna katter, sa hon. Det är så gruvligt tråkigt, sa hon, så jag är riktigt ledsen, men om herr Bergman ringer upp en annan gång, sa hon, så kan det vara möjligt att de är hemma, om det vill sig väl, sa hon, och de inte ha farit till Waxholm för att laxera. Sa hon. Jaja, allt det där visste jag ju förut, men det kändes ju lite tungt i alla fall att få det bekräftadt av fröken Claesson själv.

Nog av, kära Victor, gack sta och klipp färdigt du! Vi stå kvar och vår stuga står kanske också kvar, den dag du har slutat. Om svampen står kvar, vet jag inte. Men den är ju i alla fall så billig. Tror du, att du blir klar till omkring den första? Jag har tagit manuskriptet med mig ut för att på förhand titta lite på texterna.[2] När vi sett filmen, kanske det är rätta tiden att ta herrskapet i kalufsen och hårledes draga dem ut i skärgården?

I alla händelser skall jag för diverse ärendens skull resa till stan den 31 dennes. Då ringer jag upp fröken Claesson.

Till dess lev väl allihopa!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Familjen Sjöströms husföreståndarinna.

[2] Avser de inlagda textsegmenten mellan de filmade scenerna i Vem dömer –.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Claesson, fröken (2)
Erastoff, Edith (47)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Vem dömer – /Gudsdomen, film (23)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA