Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


429. Tor Bonnier

Segelholmen den 16/9 XXI

Tusen tack, kära Tor – för pängarna! Kvitto närslutes.[1] 

Beträffande ”Peter Pan”[2] finns det visst inte någon överenskommelse, men Stina ringer upp dig, när hon kommer till telefon.

Du lät mig inte veta, vad jag skyldig är.[3] Nå, vi träffs väl någon gång i slutet av månen eller början av nästa.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Gällde delar av innestående honorar för andra upplagan av två delar av Komedier i Bergslagen. Se brev 407 och 428 till Tor Bonnier den 4/3 1921, not 2, resp. den 8/9 1921, not 1.

[2] Avser den översättning av James M. Barries Peter Pan, som Bergmans systerdotter Irma S:t Cyr 1921 utförde för Bonniers förlag.

[3] Avser ett spritinköp som Tor Bonnier hade gjort på sin motbok för Bergmans räkning.

Personer:

Barrie, James M. (1)
Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
S:t Cyr, Irma (29)

Verk:

Komedier i Bergslagen I–II, roman (2)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA