Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


43. Hugo Christian Andersson

Örebro Fågelsång 19/7 1905

Sänder härmed de oförskingrade tio och tackar för lånet.[1]

Desslikes tackar jag för den godhet, hvarmed jag under tio dagar behandlats, samt för den vänlighet — afledning af vän: uttalas med kort vocalljud — som gjorde en allvarstung, vrång och politisk tid ganska behaglig. De saltsjöbadiska groggarna skola städse höra till mina vackraste minnen!

Ja detta var tacket det. Och ett ungefär likalydande ber jag gode Hugo Christian framföra till dess maka fru Eva Katinkhaha dess fröken dotter Birgit och dess likaledes fröken dotter Thora. Likväl kan i dessa tacksägelser talet om groggarna lämpligen uteslutas eller åtminstone svagt betonas.

Ett tack torde äfven godhetsfullt framföras till den mannen Westman och dess maka fru Elin. Byg[g]herren och byggherrinnan äro vänliga människor.

Min resa gick till dels lyckligt, till dels olyckligt. I Tillberga åt jag ingenting och i Arboga fick jag sällskap med herrskapet Wieslander.[2]

Fröken Rahlen[3] mötte mig vid stationen. Jag skulle vilja uppskatta hennes återstående lifstid till en tre a fyra månader. Med Guds särskilda hjälp och nåd ett år. Jag tycker hon kunde stanna och dö i frid i Örebro. Men tycke och smak kan ingen förta.

Min goda moder vrider sig förnärvarande i magplågor efter att förut ha vridit sig i hufvud och tandplågor. I öfrigt är familjen lugn och hälsar.

Tidigt denna morgon utförde jag ett verkligen orgiastiskt pianospel. Det väckte någon bestörtning, men man lugnade sig. Själf har jag ro. Tillsvidare.

Sundelii bror skulle just tillträda sitt apothek och Sundelius[4] står i borgen för inventarierna. Märkvärdigt nog lär han sörja brodern mer än den eventuella förlusten. Skall i morgon aflägga kondoleansvisit.

Sofi[5] har haft kolorin.

Många hälsningar till stora och små från familjen och från mig, som alltjämt förblifver gode Hugo Christians tillgifne vän

Hjalmar Bergman

 

Fotografierna äro särdeles omtyckta!

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Hugo Christian Andersson (1867-1913), läkare och gift med Eva Elgérus, yngre syster till Fredrique Bergman. Under sina första år som författare anförtrodde den unge Bergman gärna sina aktuella litterära planer för denne sin uppskattade morbror.


[1] Brevet saknar adressat men är, vilket tydligt framgår av sammanhanget, ställt till Hugo Chistian Andersson, gift med Bergmans moster Eva. Gäller ett tillfälligt handlån.

[2] Godsägare Robert Wieslander och hans maka Maria, vänner till familjen Bergman i Örebro.

[3] Berta Rahlén. Se brev 21 till Eva Andersson den 23/9 1903, not 1.

[4] Oscar Sundelius, familjen Bergmans husläkare.

[5] Troligen Sophie Wester, en av de unga damerna i Örebro. Vilken åkomma som drabbat henne är ovisst.

Personer:

Andersson, Birgit (5)
Andersson, Eva (11)
Andersson, Hugo Christian (17)
Rahlén, Berta (5)
Sundelius, Oscar (7)
Wester, Sophie (2)
Wieslander, Maria (1)
Wieslander, Robert (1)

Adressat:

Andersson, Hugo Christian (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA