Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


430. Victor Sjöström

Djupvik den 11/10 XXI

Jaså, du tycker att du ska skälla ut mig, när jag uppträder som schangtil och toschor[1] kar finemang och gäntelmannalajk och allt det andra? Du borde blygas! Fast du har nog rätt i det, att jag är en liten smula lättsinnig. Jag märker det själv. Ibland märker jag det i hjärtat, ibland i håret, ibland i plånboken. Illa. Men det finns bot. Jag ska med det snaraste hos höglovliga rådhusrätten anhålla om att bli förklarad omyndig. Som förmyndare ska jag nämna en viss Victor Sjöström, en ökänd gnidare, som aldrig unnar varken sin egen eller andras strupa ett gusslån. Sen blir jag nog lika förståndig som han.

Jaha, du pappenheimare! Förrästen det där med villorna var inte så dumt. För tillfället är jag arbetslös och fåfäng gå lärer mycket ondt.[2] Vila är nog bra men varför icke också villa? Du ska få 10%. Eftersom idén var din.

I torsdags for jag in med två manuskript,[3] tunga, mycket tunga. Och nu knogar jag med att vila. Stiger upp kl. 1/2 7, badar, vandrar med Priska i hälarna 1 á 2 mil, läser, skriver detta brev, röker en pipa och en cigarr om dagen, förtär ej en droppa sprit och kryper till kojs kl 1/2 9. Det ska väl ändå vara rationell barnavård? Få sen se, vad som månde bliva av detta barnet.

Ännu en 8 á 10 dagar stanna vi här. Och så småningom börjar jag sakta och varligt tänka film-tankar. Mycket sakta, mycket varligt, mycket tyst. I en gondol ska jag glida fram genom de oföddas skumma Venedig. Kanske får jag se något.

Vi ha havt ett förtjusande väder. Och du har väl havt ett förbannadt? På loggian har vi knappt kunnat sitta – för hettans skull. Vildvinet blommar. Men idag är det höst. Storm och regn. Från och med nu får vi ett förbannadt väder och du ett förtjusande.

Till vilken lada ska jag nu skicka dessa rader? Till Örebro-ladan?[4] Snedt emot den står ett tegelhus under tinnar och torn: där bodde jag hela min skoltid och lite till. Så att min ande torde sväva över dig, arme yngling, då du skall stiga in och buga dig för publiken. Och på samma tilja som du nu stod jag för trettiotvå år sedan och spelade tomte med långt grått skägg. Betydligt äldre i tjänsten, alltså. Statist visserligen – men ändå tillåter jag mig säga: ajjöken kamrat, och på återseende!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] toschor förvrängning av det franska ordet toujours i uttryck som ”toujours de la partir” – alltid med; någon som trivs i sällskapslivet, ofta med bibetydelsen belevad eller kvick och livlig, förr i uttryck som att vara toujours med någon – vara kamratligt hjärtlig e.d. Hos Runeberg förekommer uttrycket ”en förbåldt toujours karl och en äkta patriot”. Ordet har alltså fått en adjektivisk användning. Visavi stavningen finns belägg för tujur (-schur,-sjur). Bergman tillämpar i många fall en egen ortografi, så också här. 

[2] Gammalt talesätt, som prästerna gärna använde från predikstolen för att hos menigheten inpränta arbetets nödvändighet. I novellen ”Fru Gunhild på Hviskingeholm” broderar Bergman på detta uttryck, när Abraham Lilja oroligt yttrar om dottern Judit: ”Kära mor skämmer bort henne. Fåfäng gå lärer mycket ont. Det visste fru Gunhild. Hon tänkte: Låt nu sommaren gå, i vinter skall jag sätta henne till arbete.” Dansen på Frötjärn. Komedier i Bergslagen II, s. 31 (orig. uppl.)

[3] Här avses manuskripten dels till romanen Farmor och Vår Herre, som enligt almanackan skrevs under perioden den 1/8–4/10 1921, dels till någon del av Bergmans översättning av Guglielmo Ferreros historiska arbete Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall.

[4] Med Örebro-ladan avses gamla teatern i Örebro som låg i närheten av Bergmans barndomshem.

Personer:

Ferrero, Guglielmo (17)
Runeberg, Johan Ludvig (5)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Dansen på Frötjärn/Komedier i Bergslagen II, roman (13)
Farmor och Vår Herre, roman (14)
Fru Gunhild på Hviskingeholm/Komedier i Bergslagen II, novell (5)
Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall, översättning (16)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA