Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


435. Tor Bonnier

Skodsborg, pension Taustrup den 12/11 XXI

Kära Tor, sänder Dig härmed den omtalade film-novellen.[1] Premièren blir nyårs-dagen och det vore kanske lämpligt med en första salubjudning genom Röda Kvarns programpojkar? Men sänd för all del inte ut boken före premièren! Det bleve min ruin, ty jag är vid tiotusen kronors vite förbjuden ”att meddela allmänheten något om filmen”. (Antagligen för att bolaget ska kunna i lugn och ro mata alla landets struntblad med de gräsligaste referat av ”innehållet”.)

Har Du varit snäll och gett faktorn min adress? Sista ”Farmors”-korr,[2] återsändt i torsdags, var adresseradt till Köpenhamn. Något Ferrero-korr[3] har jag ännu icke fått, men det är väl i faggorna.

Vi ha hamnat på ett pensionat, där det varje dag serveras gåsflott och aebleflesk. Aebleflesk är fetare än gåsflott. Vi hade hoppats magra. Stina tar en skiva bröd, breder därpå rikligt med smör, lägger därpå ett tjockt lager flott, kröner det hela med aebleflesk. Äter sen och pustar mellan tuggorna: Hjalmar, hindra mig, hindra mig! Men jag är upptagen med fruktlösa försök att hindra mig själv. Dessutom – vi måste ju ändå betala.

Jag sysslar nu med nya film-projekt,[4] och innan jag kommit till något resultat – positivt eller negativt – lämna vi icke det förlovade landet. I medio av december hoppas jag dock att vi ska kunna styra kosan till Salzburg, där det kanske blir magrare.

Skulle Du innan dess vilja underrätta mig om, vad Du tror att Ni kan ge mig för filmboken?[5] Inte annat än jag vet, har Sjöström sagt åt fotografen Julius[6] att ställa med bildmaterialet. Skulle det bli något krångel på den kanten (Julius lär vara skickligare som fotograf än som människa) vore det kanske bäst att Ni vände Er till Sjöström. Han vistas för närvarande i Leksand men skulle komma hem till fruns première den 17 och kan ju i varje fall haffas per telefon. Erastoff [7] vet säkert hans adress, för han har ungarna med sig. Deras nummer – som inte står i katalogen – är riks 20245.

Faderwell. Vi ska ut och löpa en och en halv mil. Det tar väl alltid något på gåsflottet.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Syftar på den tryckta filmnovellen ”Vem dömer?”, som Bergman gett en mer genomarbetad litterär form för att få den separat publicerad i samband med filmens premiär den 1 januari 1922.

[2] Gäller den nyskrivna romanen Farmor och Vår Herre, som skrevs under perioden den 1/8 till den 4/10 1921 och som enligt tryckerijournalen förelåg i tryck den 17 november.

[3] Gäller Bergmans översättning av de två första delarna av Guglielmo Ferreros femvolymsarbete

Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall.

[4] Syftar på förberedelsearbetet till den blivande filmen Eld ombord. Se brev 432 till Victor Sjöström den 19/10 1921, not 8.

[5] Se not 1.

[6] Victor Sjöström hade en konstnärligt sett, ovanligt skicklig filmfotograf i Julius Jaenzon (1885–1961).

[7] Sjöströms hustru, skådespelerskan Edith Erastoff var vid den här tiden verksam på Svenska Teatern och medverkade i den tyska komedin Kungens dansös, skriven av författarduon Rudolf Presber och Leo Walter Stein. Den hade premiär den 18/11 1921 och blev en långkörare.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Erastoff, Edith (47)
Ferrero, Guglielmo (17)
Jaenzon, Julius (3)
Presber, Rudolf (1)
Sjöström, Victor (118)
Stein, Leo Walter (1)

Verk:

Eld ombord/Sjönovellen, film (25)
Farmor och Vår Herre, roman (14)
Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall, översättning (16)
Vem dömer?, filmprogram (7)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA