Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


437. Tor Bonnier

skodsborg 21[11 1921][1]

ber eder bevilger tio procent på boklådspris tryckta excemplar[2]

bergmann

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Datum påskrivet av förlaget. Telegrammet är adresserat till tor bonnier mästersamuelsgatan sthm.

[2] Tor Bonnier skriver i brev till Bergman den 21/11 1921: ”Jag har idag fått ett telegram som är rätt obegripligt. Om meningen är den att du ber oss bevilja 10% å boklådspriset pr. tryckexemplar av filmboken, [”Vem dömer?”] så gå vi gärna med härpå. Vill du ge mig brevledes ett besked om det är så du önskar ha saken uppgjord.”

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Vem dömer?, filmprogram (7)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA