Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


439. Tor Bonnier

SKODSBORG den 23/11 XXI

Kära Tor!

Tack ska Du ha för brev med bejakande av mitt telegram, som var alldeles rätt

uppfattadt![1] 

Nu gäller det, ta mig fan, vad boklådspriset blir!

Totalisator upprättad.

Höga vad.

Spännande.

Hej!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Se brev 437 (telegram) till Tor Bonnier den 21/11 1921.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA