Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


44. Karl Otto Bonnier

Örebro den 27/7 1905

H.Herr

K.O. BONNIER

Stockholm.

Jag har tagit mig friheten sända ett nytt manuskript[1] under Eder firmas adress. Och vore jag naturligtvis ytterst tacksam, ifall Herr Bonnier ville taga del däraf.

Kanske är tiden olämplig; men, som jag i höst skall resa utrikes, har jag icke haft något val.

Skulle Herr Bonnier icke finna någon användning för manuskriptet, ber jag att själf eller genom ombud få hämta det å förlagets expedition.

Vördsammast

Hjalmar Bergman

adr.: Örebro

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Manuskriptet till debutromanen Solivro. Prins av Aeretanien.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)

Verk:

Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA