Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


440. Bonniers Förlag

klampenborg 25[11 1921][1]

hämtan själv korrektur [2] nästa tisdag

bergmann

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Telegrammet är adresserat till bonnies boktryskeri mästukamnelsgat stockholm.

[2]  Sannolikt korrektur till Bergmans översättning av någon del av Guglielmo Ferreros Grandezza e Decadenza di Roma / Rom dess storhet och förfall.

Personer:

Ferrero, Guglielmo (17)

Verk:

Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall, översättning (16)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA