Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


442. Tor Bonnier

kjöbenhavn 13/12 [1921][1]

sänd korr[2] pensionat tanstrup skodsborg hälsningar

hjalmar

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Telegrammet är adresserat till tor bonier mästersamuelsgatan 12 sthlm.

[2] Troligen korrektur till översättningen av någon del av Guglielmo Ferreros Grandezza e Decadenza di Roma / Rom dess storhet och förfall.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Ferrero, Guglielmo (17)

Verk:

Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall, översättning (16)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA