Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


451. Tor Bonnier

Hungerburg bei Innsbruck.

 21/2 XXII

Tack, kära Tor, för Ditt brev av den 1 dennes, vilket på grund av adressatens ostadiga leverne först igår nådde målet. Contrat är det ju alls ingen brådska med, men jag ger Dig i alla fall min adress för de närmaste 3 veckorna.[1]

 Hotel Mariabrunn, Hungerburg

bei Innsbruck.

Roligt att Ni kunde trycka på gumman en smula![2]

Hälsningar!

Din

HjB.

Hoppas Ni äntligen blivit flunsan kvitt! Vi ha också havt’na fast mycket lindrigt.

[Tillskrivet i kanten:] Vet Du, om min skrivmaskin framkommit? 

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Avser sannolikt den i olika sammanhang omnämnda kontokuranten. Tor Bonnier hade i brev den 1/2 och den 16/2 1922 ursäktat dröjsmålet med denna.

[2] I brev den 1/2 1922 meddelar Tor Bonnier, att förlaget ”på nytt tagit ´Farmor och vår Herre´ i press och trycker den i 500 exemplar”. Det var femte upplagan av boken.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Farmor och Vår Herre, roman (14)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA