Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


457. Tor Bonnier

Mariabrunn, Hungerburg b. Innsbruck

den 27/3 XXII

Tack, kära Tor, för brev och kontokurant! Skulle Du vilja vara snäll ō  sända kr 1900:- till min mamma, som i början av april har en del utbetalningar för min räkning. Hennes adress är

Fru Fredrique Bergman, Järntorgsgatan 7, Örebro.

Vi ha det rätt knogigt men trivas bra bland snömoln ō  drivor.

Din

Hjalmar Bergman

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA