Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


46. Herman Brulin

[Firenze] 14/10 [1905][1]

Har förlorat din adress men skrifver under den gamla! Är nu på väg till Tunis via Neapel. Hälsningar!

HB.

Handskrivet vykort. Originalet finns i Riksarkivet.

Vykortet återger Loggia dei Lanzi vid Piazza della Signoria med Benvenuto Cellinis berömda skulptur ”Perseus” med Medusas avhuggna huvud från 1553. [2]


[1] Firenze är tryckt på kortet, som är adresserat till Illustrissimo Sig. Dottore Sig. Herman Brulin.

[2] Bergmans utlandsresa gick den här gången över Schweiz och Italien till Tunis, varefter han återvände till sitt älskade Firenze. Vykortet sändes vid utresan.

Personer:

Brulin, Herman (26)
Cellini, Benvenuto (1)

Adressat:

Brulin, Herman (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA