Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


460. Victor Sjöström

Örebro den 27/5 XXII

Kära du, tack för telegram! Skulle du trots brådskan vilja ge mig besked rörande 2 riksvigtiga ting.

1) Var, när ō hur kan jag få motboken samt – om de äro uttagna – maj-litrarna?[1] I senare fall: Vad har du betalt för dem?

2) Hur vill ni ha det med Prisca?[2] Önskar ni behålla henne så får ni mycket gärna det; har ni åter tröttnat på henne, så ta vi naturligtvis gärna tillbaka kräket.

Jag stannar i Stockholm endast över tisdagen. Skulle du vilja addressera svaret till Strand Hotel. Hälsa Edith!

Din

HjB.

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Syftar på den månadsranson om tre liter som enligt Brattsystemet tillföll män.

[2] Hunden Prisca, som tillhörde familjen Bergman men tillfälligt inackorderats hos Sjöströms.

Personer:

Erastoff, Edith (47)
Sjöström, Victor (118)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA