Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


465. Victor Sjöström

[Segelholmen] 22/9 [1922]

Hedervärda Strömmingar! Det var hyggligt av Er att telegrafera till gubb-stackarn![1] Och schangtilt. För jag vet vad det kostar. Jag fick telegrammet just som jag postat mitt brev till Victor.[2] Tänk att jag inte fått ditt brev än – nog är det en sabla postgång! Ska tuffa in idag igen ō se om det kommit. Mestadels är vi inregnade på vår ö. Öser ner dag ō natt. Kusligt i själen.

Tack ska Ni ha, kära atlanter-strömmingar! Må så godt önskar er tillgivne gamle

HjB

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Antagligen ett förkommet telegram med anledning av Bergmans födelsedag den 19 september.

[2] Något sådant brev har inte återfunnits.

Personer:

Sjöström, Victor (118)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA