Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


469. Stina Bergman

[København B., d.] 19[10 1923][1]

I går voro vi hos Taupstrupska[n][2] som påstod att hon fått två jättesängar.

Vackert väder, foro till Helsingör. På kvällen Bio ō sen Orska[3] i Wedekinds[4] Musik. Jag var nära att gå efter de första replikerna men nöjde mig med att gå efter första akten.

Så du ser att det inte bara är av kymighet mot dig –

Werner får jag väl aldrig vaken mer –

Vad gör du?[5]

Handskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Brevet är skrivet på papper från Turist Hôtel Copenhague.


[1] Brevet har tidigare felaktigt daterats till 1922. I enlighet med vissa uppgifter i almanackan har det omdaterats till 1923.

[2] Avser ägarinnan till det pensionat Taustrup i Skodsborg, där Bergmans tidigare bott och senare skulle komma att på nytt slå sig ned.

[3] Orska, se brev 459 till Victor Sjöström den 15/5 1922, not 10.

[4] Frank Wedekind (1864–1918) tysk dramatiker, skapare av Lulu-gestalten – ”det vilda odjuret”.

[5] Brevet är osignerat.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Fütterer, Werner (47)
Orska, Daisy Maria (3)
Sjöström, Victor (118)
Taustrup, da.pens.värdinna (2)
Wedekind, Frank (4)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA